NEUROZARZĄDZANIE

Neurozarządzanie to przegląd najnowszych badań z dziedziny neuronauk pod kątem ich użyteczności w zarządzaniu. Neurobadania rozwijają się obecnie w niezwykle dynamicznym tempie, ich wyniki są niejednokrotnie bezcenną wiedzą o mechanizmach zachodzących w zespołach, którą  świadomi menedżerowie mogą wykorzystać do zwiększenia efektywności pracy, zapobiegania konfliktom i kryzysom, zarządzania energią własną i członków zespołu oraz budowania przyjaznej kultury organizacyjnej. Podczas zajęć omawiane są wybrane aspekty związane z funkcjonowaniem mózgu, min. dotyczące pamięci i uwagi  podejmowania decyzji, czy zastosowania w praktyce menedżerskiej wyników badań nad neuronami lustrznymi.