PJATK_small
PJATK

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych kształci od 1994 roku. To najlepsza niepubliczna uczelnia techniczna w kraju wyróżniana przez pracodawców, studentów i media.

Pod względem kierunków kształcenia, w kategorii kierunki IT, znajduje się w pierwszej dziesiątce w kraju, wyprzedzając tym samym wiele publicznych uniwersytetów i politechnik.

Uczelnia od samego początku swojego funkcjonowania zwraca uwagę na dostosowywanie programów kształcenia do potrzeb rynku pracy.

4 (11)
Wspólna inicjatywa

Program MBA dla branży IT to nowa inicjatywa Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych oraz Firmy Microsoft. Głównym założeniem programu studiów jest dostarczenie słuchaczom nowoczesnej, teoretycznej i praktycznej wiedzy z dziedziny zarządzania przydatnej w środowisku pracy w branży IT. Program studiów umożliwia zapoznanie się z ogólnymi warunkami gospodarczymi, kulturowymi, społecznymi oraz politycznymi związanymi z gospodarką regionalną i globalną, w których funkcjonują menedżer i jego firma oraz daje słuchaczom wiedzę i specjalistyczne narzędzia pozwalające na rozwój kompetencji w obszarze zarządzania w branży IT oraz praktycznych umiejętności menedżerskich.

Microsoft_logo_64x64
Microsoft

Microsoft, to jedno z największych światowych przedsiębiorstw z branży technologii informacyjnej. Działa nieprzerwanie od 1975 roku. Misją firmy Microsoft jest pomaganie ludziom i firmom na całym świecie realizować w pełni ich potencjał. Microsoft w Polsce od wielu lat realizuje inicjatywy społeczne i edukacyjne. Stara się stwarzać ludziom możliwości do nauki i zdobywania nowych umiejętności, przyczyniać się do rozwoju gospodarczego i służyć dobru publicznemu. Inicjatywy, jakie podejmuje w tym kierunku mają charakter strategiczny i długofalowy, gdyż właśnie takie działanie może przynieść realną zmianę.

10 (12)
Wykładowcy – praktycy zarządzania

Naszym celem jest to, aby uczestnicy programu MBA 4 IT mogli czerpać informacje od osób, które posiadają rzeczywistą i popartą doświadczeniem wiedzę o zarządzaniu przedsiębiorstwami z branży technologicznej. Dlatego nasi wykładowcy to praktycy rynkowi z wieloletnim doświadczeniem zawodowym i osiągnięciami biznesowymi. To specjaliści w swojej dziedzinie, którzy zdobytą wiedzę naukową przekazują w formie praktycznych rozwiązań.

13 (8)
Dobór
uczestników

W zajęciach biorą udział zarówno menedżerowie z branży IT, jak i menedżerowie z działów IT pracujący w różnych branżach i typach firm:

korporacje,
małe i średnie przedsiębiorstwa,
w polskich i zagranicznych przedsiębiorstwach

14 (4)
Zastosowanie
w praktyce

Po zajęciach uczestnicy programu wykorzystują poznane narzędzia oraz wdrażają dyskutowane idee w swoich firmach.

Nasi studenci nie tylko dowiadują się ,,co robić”, ale przede wszystkim ,, jak robić” w praktyce
i aktywnie korzystają z tej wiedzy.

3 (10)
Interaktywna
forma zajęć

Zajęcia prowadzone są w formie seminariów i warsztatów, które opierają się na studiowaniu i analizie przypadków, także dostarczonych przez uczestników. Zapewniamy uczestnikom dostęp do nowoczesnej wiedzy z dziedziny zarządzania w specyficznym środowisku jakim jest branża IT. Zdobyta wiedza ma stanowić podstawę do rozwoju praktycznych umiejętności menedżerskich.