Katarzyna Olszyńska

1. Na początek o pracy zawodowej. Jaki jest obszar Pani specjalizacji zawodowej?

Mój zawód – „Psycholog Biznesu” łączy w sobie dwie specjalizacje: Psychologię oraz Zarządzanie i Marketing. To oznacza, że pracuję z Klientami z jednej strony jako Manager, z drugiej jako Psycholog. Są to osoby, które zarządzają działami w firmie, bądź są awansowane do pełnienia takich funkcji. Podczas mojej pracy z Menedżerami/Menedżerkami, jestem świadoma wagi aspektu biznesowego, ale jednocześnie akcentuję umiejętności związane z inteligencją emocjonalną oraz kompetencjami miękkimi, mającymi ogromny wpływ na rozwój sytuacji.

2. Z jakimi wyzwaniami spotyka się Pani w swojej pracy zawodowej?

Moimi wyzwaniami są wyzwania, klientów, z którymi pracuję. Najczęściej są to sytuacje, w których pracownik otrzymuje awans do pełnienia funkcji lidera. Nie ulega wątpliwości, że jest znakomitym specjalistą w obszarze swoich działań zawodowych. Jednak zdarza się, że taka osoba nie posiada określonych cech, kompetencji przywódczych. Firmy zapominają czasem o tym, że bycie liderem, wymaga kompletnie innych umiejętności, niż stanowisko specjalisty. To pochopne posunięcie, często wiele kosztuje: czasu, pieniędzy, a co najważniejsze firma „traci” dobrego pracownika. Zatem moja praca polega najpierw na zweryfikowaniu potencjału osoby, która ma pełnić rolę liderską, a następnie rozwój jego/jej kompetencji.

3. Jakie kluczowe zagadnienia porusza przedmiot programowy prowadzony przez Panią na studiach MBA?

Przedmiot ten związany jest z psychologią zarządzania i przywództwem. Skupiamy się na głównych kompetencjach, jakie powinna posiadać osoba zarządzająca. Część tych kompetencji jest na tyle uniwersalna, że służy zarówno w pracy jak i w życiu osobistym. Jedną z nich jest na przykład skuteczna komunikacja. Często Studenci wykorzystują wiedzę z zajęć do rozmów z partnerami lub dziećmi. Zajmujemy się także zagadnieniami związanymi z pełnieniem roli liderskiej – czyli delegowaniem, monitorowaniem zadań i prowadzeniem rozmów korygujących, a także radzeniem sobie w sytuacjach trudnych. Studenci poznają zagadnienia z zakresu motywowania pracowników, czy szukaniu ich talentów. Jednak by przejść do powyższych tematów na początku zajmujemy się pracą nad samoświadomością menadżera/menadżerki, ponieważ zawsze praca nad rozwojem kompetencji zaczyna się od nas samych.

4. Co jest dla Pani najistotniejsze w przekazie wiedzy związanej w wykładanym przedmiotem na studiach?

Uważam, że studenci studiów MBA dla branży IT w PJATK to osoby, dla których najbardziej wartościowe są konstruktywne rozwiązania określonych sytuacji zawodowych. Na moich zajęciach skupiam się przede wszystkim na praktyce, dobrym warsztacie. Każdy temat to połączenie wiedzy teoretycznej (evidence based) z doświadczeniem, które jest odniesieniem do biznesowej rzeczywistości i kończy się konkretnymi wskazówkami. Kluczem tego przedmiotu jest pobudzanie uczestników do refleksji na temat tego, jak działają dotychczas i nad czym mogą jeszcze popracować w zakresie rozwoju kompetencji miękkich i umiejętności liderskich.

5. Jakich tematów dotyczą najczęściej dyskusje ze studentami na Pani zajęciach? Co studentów najbardziej interesuje?

Zanim odpowiem na to pytanie, przytoczę pewne powiedzenie: „na końcu każdego procesu stoi człowiek.” Każdy z nas ma inne doświadczenia życiowe i reaguje w inny sposób na określone sytuacje. Na moich zajęciach rozmawiamy o sytuacjach biznesowych przez pryzmat ludzi i ich zachowań. Studenci odkrywają wtedy nową perspektywę spojrzenia na człowieka. Dzięki temu zaczynają też lepiej rozumieć siebie; dlaczego reagują w określony sposób, co im przeszkadza, a co pomaga w budowaniu relacji z innymi. Podsumowując, można powiedzieć, że na moich zajęciach rozmawiamy o biznesie przez pryzmat człowieka.

6. Jakich umiejętności nabywają studenci podczas studiowania przedmiotu prowadzonego przez Panią na MBA?

Praktycznych umiejętności związanych z zarządzaniem ludźmi, radzenia sobie ze stresem i emocjami, rozwojem talentów, ale przede wszystkim rozwojem samoświadomości w obszarze zawodowym, a także osobistym.

7. W jaki sposób mogą wykorzystać tę wiedzę w swojej pracy zawodowej?

Studenci zarządzający już pracownikami, wykorzystują zdobytą wiedzę od razu, bezpośrednio w swojej pracy. Często narzędzia z naszych zajęć wprowadzają u siebie w firmie. Osoby, które będą zajmować takie stanowisko, przygotowują się krok po kroku, jak być dobrym liderem. Natomiast uczestnicy studiów, którzy nie mają w planach pełnienia takiej funkcji, rozwijają kompetencje interpersonalne, by tworzyć dobre relacje biznesowe i prywatne.

8. Co jest dla Pani wartościowe w pracy z uczestnikami studiów MBA w PJATK?

Studenci studiów MBA dla branży IT w PJATK to osoby otwarte na dialog. Są ciekawi nowych rozwiązań, poszukują odpowiedzi, nie boją się pytać i przedstawiać swoje stanowisko. Cennym elementem tych studiów jest wzajemna wymiana doświadczeń, które wzbogacają wiedzę praktyczną. Uwielbiam być z tymi ludźmi: pracować, uczyć, wspierać ich – dzięki nim sama się uczę. Nasza relacja oparta jest na wymianie wiedzy i doświadczeń. Dla mnie to, że uczelnia o charakterze technicznym zdecydowała się na przedmiot zakresu psychologii zarządzania i rozwoju talentów, jest naprawdę ewenementem. To pokazuje, jak ważne jest nie tylko „zaplecze” techniczne, ale także, jak wartościowe są umiejętności miękkie. To jest właśnie nowoczesne, skuteczne podejście do biznesu.

9. Jak postrzegany jest przez Panią profil studenta studiów MBA?

To ludzie ciekawi innych, nie boją się dyskusji – wymiany poglądów przy zachowaniu dużego szacunku. Studenci programu MBA dla branży IT w PJATK chcą się rozwijać, są otwarci na informację zwrotną. To ludzie GOTOWI na zmiany, do wprowadzenia korekt w swoich działaniach, a dla mnie to jedne z najważniejszych wskaźników skuteczności menedżerskiej i potrzeby rozwoju w życiu.

Katarzyna Olszyńska – psycholog biznesu, wykładowca akademicki, trener rozwoju indywidualnego. Absolwentka Marketing and Management polsko-amerykańskiej Uczelni (National-Louis University) oraz Psychologii – Uniwersytetu SWPS. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Polsce i za granicą (USA, Francja). Od 10 lat prowadzi samodzielne projekty mentoringowe oraz szkoleniowo-doradcze. Posiada wieloletnią praktykę menedżerską. Kierowała, z licznymi sukcesami, kilkudziesięcio-osobowym zespołem odpowiedzialnym za realizację planów sprzedażowych, marketingowych oraz celów inwestycyjnych. Specjalizuje się w projektach dedykowanych kadrze menedżerskiej średniego i wyższego szczebla – zwłaszcza w obszarze rozwoju kompetencji miękkich w tym: skutecznego przywództwa (kompetencje liderskie), zarządzania zespołem (psychologia zarządzania) oraz elastycznej komunikacji.