Aleksandra Suchorzewska

1. Na początek o pracy zawodowej. Jaki jest obszar Pani specjalizacji zawodowej?

Od ponad 15 lat jestem Konsultantem IT, wspieram swoich klientów w rozwiązywaniu ważnych problemów w ich organizacjach związanych z transformacją obszaru IT. Początek mojej kariery to rola Analityka Systemowego w Departamencie IT międzynarodowej korporacji, następnie zajęłam się doradztwem, co kontynuuję do dziś. Obecnie zarządzam europejską częścią globalnego zespołu, który zajmuje się strategią technologiczną i doradztwem w obszarze technologii w Accenture.

2. Z jakimi wyzwaniami spotyka się Pani w swojej pracy zawodowej?

Moja praca zawodowa jest pełna wyzwań, cechuje się dużą nieprzewidywalnością i zmiennością. Każdy klient i związany z nim projekt niesie za sobą zupełnie nowe wyzwanie. Szybkość zmian obserwowanych w obszarze technologii sprawia, że moja praca opiera się przede wszystkim na stałym rozwoju. Trzeba znać najnowsze „trendy”, podejścia, obserwować i analizować rynek. Klienci szukają u nas przede wszystkim najnowszej, eksperckiej wiedzy praktycznej, niebanalnych, długotrwałych rozwiązań, stąd jednym z ważnych wyzwań w mojej codziennej pracy jest odpowiednie zarządzanie czasem. Z jednej strony trzeba efektywnie współpracować z klientem, a z drugiej strony, aby sprostać wymaganiom trzeba znaleźć czas na ciągły rozwój, szkolenia i wymianę doświadczeń z kolegami.

3. Jakie kluczowe zagadnienia porusza przedmiot programowy prowadzony przez Panią na studiach MBA?

Na zajęciach staram się wykorzystywać swoją wiedzę popartą bogatym  doświadczeniem, omawiając wiele przykładów zaczerpniętych z mojego codziennego życia.  Zajmuję się tematyką strategicznego zarządzania IT. Rozmawiamy o tym, jak w sposób nowoczesny, zgodny z obecnymi trendami sprawować funkcję managera w obszarze IT. Managera, którego rola nie sprowadza się tylko i wyłącznie do zarządzania infrastrukturą. Od obecnego managera IT wymaga się bowiem dobrej współpracy z biznesem oraz podejmowania inicjatyw związanych z rozwojem technologii. Pamiętajmy, że teraz odpowiednie wykorzystanie technologii, warunkuje uzyskanie i późniejsze utrzymanie przewagi konkurencyjnej praktycznie w każdej branży.

4. Co jest dla Pani najistotniejsze w przekazie wiedzy związanej w wykładanym przedmiotem na studiach?

 Najbardziej skuteczne jest łączenie wiedzy teoretycznej z praktyczną, nawiązywanie do realnych sytuacji, które dzieją się w danej firmie. Na zajęciach przestawiam wiele narzędzi, które mogą wesprzeć codzienne działanie Studentów w życiu zawodowym, mówiąc o m.in. frameworkach, różnorodnych metodach. Najistotniejsze jest to, że wspólnie omawiamy określone przypadki, z różnych perspektyw, gdyż każdy ze Studentów ma inne doświadczenia, inny punkt widzenia. Na zajęciach często pada takie pytanie –  „No dobrze ale, co jest w tym dla mnie i mojej organizacji? Jak mogę z tego skorzystać?” Wtedy rozpoczyna się prawdziwa dyskusja na temat praktycznej strony omawianego zagadnienia. Są to bardzo interesujące dyskusje, nie tylko dla studentów, ale też dla mnie! 

5. Jakich tematów dotyczą najczęściej dyskusje ze studentami na Pani zajęciach?  Co studentów najbardziej interesuje?

Studenci studiów MBA dla branży IT w PJATK to osoby doświadczone zawodowo, pochodzą z różnych działów, z różnych branż, dzięki temu te dyskusje są bardzo interesujące. Kiedy omawiamy konkretną sytuację, w której znajduje się jeden ze Słuchaczy wykorzystujemy moje doświadczenie ale też bazujemy na doświadczeniach innych uczestników zajęć, wtedy skupiamy się na szczegółach, rysujemy całą mapę strategii, obmyślamy nowy plan działania.  Dyskusje dotyczą przede wszystkim tematów, które są teraz na topie. Rozmawiamy o tym, jak wdrożyć zwinne metodyki pracy, by przyniosły jak najwięcej korzyści, jak zarządzać architekturą, aby jak najlepiej wykorzystać nowe technologie. Na zajęciach każdy temat podejmujemy w sposób kompleksowy. Przedmiot który prowadzę – Strategiczne Zarządzanie IT, wymaga dokładnego omówienia większości mechanizmów. Bardzo ważne jest też pokazanie Studentom, gdzie  mogą znaleźć określone informacje, wskazać źródła, by w każdej chwili mogli do nich wrócić i wykorzystać je w odpowiedni sposób. 

6. W jaki sposób mogą wykorzystać tę wiedzę w swojej pracy zawodowej?

Zawsze na końcu zajęć zadaję Studentom jedno pytanie: Co wynieśliście z zajęć, co chcecie wykorzystać w swojej pracy? Często zdarza się, że Studenci wskazują całą listę tematów i konkretnych narzędzi, rekomendacji, które chcą zaimplementować bezpośrednio po zajęciach w swojej pracy. I to jest chyba największy komplement dla Wykładowcy, kiedy wie, że czas poświęcony na zajęciach wpływa na przyszłe działania zawodowe Studentów – to znaczy, że jest PRAKTYCZNY. Z wieloma Studentami utrzymuję kontakt, często informują mnie, co z perspektywy czasu zadziałało w ich firmie, jak bardzo ich działania zawodowe usprawniły pracę całych organizacji. Cieszę się, że Studenci, kończąc zajęcia z prowadzonego przez mnie przedmiotu wychodzą z nich pełni energii i nowych pomysłów, dzięki którym mogą nadawać nowy, świeży bieg swoim organizacjom.  

7. Co jest dla Pani wartościowe w pracy z uczestnikami studiów MBA w PJATK?

Nasza Uczelnia jest miejscem, które pozwala uzyskać odpowiedni feedback dla specjalisty, który wykłada dany przedmiot z programu nauczania. Praca na studiach MBA dla branży IT w Polsko – Japońskiej Akademii Technik Komputerowych daje niesamowitą frajdę, to obcowanie z ludźmi, którzy naprawdę są gotowi na skuteczny proces edukacji.  To bardzo  wartościowi ludzie, są bardziej lub mniej związani z IT, ale łączy ich otwartość na świat, chęć zmiany, rozwój! Wspaniałe jest to że kiedy zajęcia kończą się o 19:00, nie widzę osób znudzonych tematem, wręcz przysypiających, wszyscy są bardzo zaangażowani i tak naprawdę każda godzina,  którą wspólnie spędzamy, jest zarówno dla nich, jak i dla mnie istotna! I to jest  czymś niewiarygodnym,  co udało się  wypracować na studiach MBA dla branży IT w Polsko – Japońskiej Akademii Technik Komputerowych.

8. Jak postrzegany jest przez Panią profil studenta studiów MBA?

Są to osoby, bogate w doświadczenia zawodowe, mają świadomość tego, jak bardzo zmienia się rola obszaru IT w organizacjach.  Chcą na nowo zbudować lub rozwinąć swoje kompetencje, które pozwolą im zmienić rolę jaką pełnią – z jednostki udzielającej wsparcia w danym obszarze, w prawdziwego, nowoczesnego partnera i współtwórcę sukcesu firmy.  

Aleksandra Suchorzewska – Doświadczony manager IT, wieloletni doradca dyrektorów IT, dr nauk prawnych specjalizujący się w problematyce bezpieczeństwa danych i systemów informatycznych, cyberterroryzmie. Senior Manager w Accenture Technology Strategy, specjalizujący się w doradztwie strategicznym , w szczególności w obszarze IT. Posiada unikalne kompletuje łącząc wiedzę prawną z zakresu prawa karnego i bezpieczeństwa informacji z głęboką wiedzą IT.
W trakcie swojej kariery realizowała projekty dotyczące Strategii IT, Architektury Korporacyjnej, transformacji modelu operacyjnego, a zarządzania portfelowego o projektowego z wykorzystaniem metod tradycyjnych jak i zwinnych. Wykładowca akademicki, autorka publikacji, w tym książki „Ochrona prawna systemów informatycznych wobec zagrożenia cyberterroryzmem”.