Warunki rekrutacji

Obecnie trwa rekrutacja na semestr letni w roku akademickim 2019/2020. Data zakończenia rekrutacji to 15 marca 2020 r.

UWAGA: rekrutacja odbywa się w trybie ciągłym i może zostać zakończona wcześniej.

Data rozpoczęcia zajęć: 28 marca 2020 r.

ETAP 1:

– wypełnienie formularza rekrutacyjnego (poniżej)

– dostarczenie do Działu Rekrutacji Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych następujących dokumentów:

– dyplom ukończenia uczelni wyższej (uzyskania tytułu licencjata, inżyniera lub magistra) lub odpis wraz z suplementem – kandydat przedstawia oryginał lub odpis, a pracownik PJATK poświadcza kserokopię za zgodność z oryginałem

– CV

– jedno zdjęcie rozmiaru dowodowego

– potwierdzenie uregulowania opłaty rekrutacyjnej

ETAP 2:

Wybranych Kandydatów spełniających wymogi formalne zapraszamy na indywidualne spotkanie rekrutacyjne. Termin spotkania wyznaczony zostanie do 14 dni od dnia złożenia dokumentów. O wyniku przyjęcia na studia MBA 4 IT decyduje wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

Formularz kontaktowy
123 456 789
RRRR-MM-DD
Sending