Warunki rekrutacji

 • Obecnie trwa rekrutacja na rok akademicki 2019/2020. Data zakończenia rekrutacji to 30. września 2019 r.

UWAGA: rekrutacja odbywa się w trybie ciągłym i może zostać zakończona wcześniej.

ETAP 1:

 • wypełnienie formularza rekrutacyjnego (poniżej)
 • dostarczenie do Działu Rekrutacji Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych następujących dokumentów:
  • dyplom ukończenia uczelni wyższej (uzyskania tytułu licencjata, inżyniera lub magistra) lub odpis wraz z suplementem – kandydat przedstawia oryginał lub odpis, a pracownik PJATK poświadcza kserokopię za zgodność z oryginałem
  • CV
  • kserokopia dowodu osobistego
  • jedno zdjęcie rozmiaru dowodowego

ETAP 2:

Wybranych kandydatów spełniających wymogi formalne zapraszamy na indywidualne spotkanie rekrutacyjne. Termin spotkania wyznaczony zostanie do 14 dni od dnia złożenia dokumentów. O wyniku przyjęcia na studia MBA 4 IT decyduje wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

FORMULARZ REKRUTACYJNY

Formularz kontaktowy
123 456 789
RRRR-MM-DD
Sending