Rekrutacja

REKRUTACJA NA SEMESTR LETNI W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020 TRWA DO 15 MARCA 2020

DATA ROZPOCZĘCIA ZAJĘĆ: 28 MARCA 2020 R.

 

12 (12) Warunki rekrutacji

12 (12) Opłaty