PJATK_small
PJATK

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych kształci od 1994 roku. To najlepsza niepubliczna uczelnia techniczna w kraju wyróżniana przez pracodawców, studentów i media.

Pod względem kierunków kształcenia, w kategorii kierunki IT, znajduje się w pierwszej dziesiątce w kraju, wyprzedzając tym samym wiele publicznych uniwersytetów i politechnik.

Uczelnia od samego początku swojego funkcjonowania zwraca uwagę na dostosowywanie programów kształcenia do potrzeb rynku pracy.

4 (11)
Wspólna inicjatywa

Program MBA dla branży IT to nowa inicjatywa Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych oraz Firmy Microsoft. Głównym założeniem programu studiów jest dostarczenie słuchaczom nowoczesnej, teoretycznej i praktycznej wiedzy z dziedziny zarządzania przydatnej w środowisku pracy w branży IT. Program studiów umożliwia zapoznanie się z ogólnymi warunkami gospodarczymi, kulturowymi, społecznymi oraz politycznymi związanymi z gospodarką regionalną i globalną, w których funkcjonują menedżer i jego firma oraz daje słuchaczom wiedzę i specjalistyczne narzędzia pozwalające na rozwój kompetencji w obszarze zarządzania w branży IT oraz praktycznych umiejętności menedżerskich.

Microsoft_logo_64x64
Microsoft

Microsoft, to jedno z największych światowych przedsiębiorstw z branży technologii informacyjnej. Działa nieprzerwanie od 1975 roku. Misją firmy Microsoft jest pomaganie ludziom i firmom na całym świecie realizować w pełni ich potencjał. Microsoft w Polsce od wielu lat realizuje inicjatywy społeczne i edukacyjne. Stara się stwarzać ludziom możliwości do nauki i zdobywania nowych umiejętności, przyczyniać się do rozwoju gospodarczego i służyć dobru publicznemu. Inicjatywy, jakie podejmuje w tym kierunku mają charakter strategiczny i długofalowy, gdyż właśnie takie działanie może przynieść realną zmianę.

10 (12)
Wykładowcy – praktycy zarządzania

Naszym celem jest to, aby uczestnicy programu MBA dla branży IT mogli czerpać informacje od osób, które posiadają rzeczywistą i popartą doświadczeniem wiedzę o zarządzaniu przedsiębiorstwami z branży technologicznej. Dlatego nasi wykładowcy to praktycy rynkowi z wieloletnim doświadczeniem zawodowym i osiągnięciami biznesowymi. To specjaliści w swojej dziedzinie, którzy zdobytą wiedzę naukową przekazują w formie praktycznych rozwiązań.

13 (8)
ADRESACI STUDIÓW

Technologia zmienia dzisiejsze zawody i zmusza do patrzenia na zagadnienia z nowej perspektywy. Dlatego kandydat na studia MBA dla branży IT to osoba, której wyzwania zawodowe i dalszy zawodowy rozwój stanowić będą obszary szeroko pojętej branży IT, a także współpracę z działami technologicznymi.

Program studiów MBA dla branży IT adresowany jest do kadry zarządzającej średniego, wyższego i najwyższego szczebla. Warunkiem uczestnictwa są ukończone studia oraz kilkuletnie doświadczenie zawodowe.

 

14 (4)
WYZWANIA TECHNOLOGICZNE

Studia uczą poszukiwania narzędzi informatycznych do rozwiązywania problemów biznesowych, dopasowania odpowiednich metod technologicznych do potrzeb biznesowych, a także pokazują potencjał innowacji technologicznych i jego obszary zastosowań. Stanowią doskonałą podstawę do dynamicznego rozwoju zawodowego i wzrostu efektów biznesowych.

 

3 (10)
Interaktywna
forma zajęć

Zajęcia prowadzone są w formie seminariów i warsztatów, które opierają się na studiowaniu i analizie przypadków, także dostarczonych przez uczestników. Zapewniamy uczestnikom dostęp do nowoczesnej wiedzy z dziedziny zarządzania w specyficznym środowisku jakim jest branża IT. Zdobyta wiedza ma stanowić podstawę do rozwoju praktycznych umiejętności menedżerskich.