ZARZĄDZANIE ZMIANĄ

Zarządzanie zmianą to techniki wspierające proces zmiany, których celem jest akceptacja zmiany w działaniu organizacji. Przedmiot obejmuje teorię i praktykę zarządzania zmianą w organizacji w czasie transformacji cyfrowej. Słuchacze poznają wybrane modele zarządzania zmianą w tym model J. Kottera oraz wybrane studia przypadków.