ZARZĄDZANIE ZESPOŁAMI ROZPROSZONYMI

Zarządzanie zespołem rozproszonym, najprościej mówiąc, polega na: organizowaniu, planowaniu, kontrolowaniu oraz motywowaniu pracowników, którzy pracują w różnych lokalizacjach, na osiąganie zamierzonych celów organizacji. W obecnych czasach coraz częściej mamy do czynienia właśnie z zarządzaniem tego typu. Przedmiot obejmuje teorię i praktykę zarządzania zespołami rozproszonymi w organizacji oraz wybrane studia przypadków. Szczególny nacisk położony jest na zagadnienia komunikacji, motywowania i wyznaczania celów w takim modelu pracy.