ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI

Zarzadzanie projektami informatycznymi to podejście do zarzadzania ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki projektów, jakie niesie ze sobie branża IT. Szczególnie w obecnych czasach, gdy dynamiczny rozwój szeroko pojętych systemów informatycznych i otaczający nas cyfrowy ekosystem wymaga od sprawnego kierownika projektów informatycznych znajomości owej specyfiki, dzięki której sprawnie i bardziej efektywnie będzie się poruszał w środowisku projektowym. Wiedza na temat Zarządzania Projektami Informatycznymi oraz umiejętność zastosowania jej w praktyce, są często istotnym czynnikiem sukcesu prowadzonego projektu a kierownik projektu dzięki niej i doświadczeniu projektowemu zwiększa swoją wartość na rynku pracy.