ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE W PRZEDSIĘBIORSTWIE

O zarządzaniu kryzysowym mówimy, kiedy mamy do czynienia z kryzysem niszczącym działanie organizacji, a wszelkie próby strategiczne naprawy nie przyniosły skutku. Kryzys, jako nieplanowany proces obejmujący ciąg zdarzeń przebiegających w określonym czasie, zakłóca równowagę dynamiczną przedsiębiorstwa z otoczeniem oraz jego egzystencję. Zarządzanie w kryzysie wymaga koncentracji na kwestiach strategicznych po to, by osiągnąwszy sukces nie doprowadzić do ponownego kryzysu.