WYSTĄPIENIA PUBLICZNE

W ramach przedmiotu studenci zapoznają się ze sztuką wystąpień publicznych.

Otrzymują wiedzę pozwalającą im w sposób szybki i skuteczny przygotować własne

wystąpienie publiczne oraz je wygłosić. Poznają zagadnienia z zakresu retoryki,

komunikacji werbalnej i niewerbalnej oraz techniki przekonywania i wpływania na

innych. Ponadto mają możliwość doskonalenia umiejętności w praktyce występując

przed innymi.