PSYCHOLOGIA PRZYWÓDZTWA I DECYZJI MENADŻERSKICH

Osiąganie sukcesu jest w zarządzaniu najważniejszym celem podejmowanych wysiłków i starań będących rezultatem pracy prowadzącej do wzrostu efektywności  oraz sposobu zarządzania w niej zasobami ludzkimi. Zakres tematyczny przedmiotu „Psychologia przywództwa i podejmowania  decyzji” obejmuje zagadnienia związane ze skutecznym pełnieniem roli liderskiej w organizacji i związanymi z nią kompetencjami. W ramach prowadzonych warsztatów studenci rozwiną swoje umiejętności w zakresie komunikacji z pracownikami, sposobami ich motywowania oraz skutecznego przechodzenia przez zmiany w organizacji . Uczestnicy zajęć określą swój styl zarządzania  i związane z nim konsekwencje dla podwładnych. W ramach zajęć studenci poznają zagadnienia z zakresu psychologii biznesu (np. radzenie sobie z oporem wobec zmiany, budowanie zespołu z grupy osób itp.), które ułatwią im pełnienie roli menedżerskich i wyposażą w narzędzia umożliwiające jeszcze skuteczniejsze zarządzanie w firmach i organizacjach.