PROGNOZOWANIE EKONOMICZNE

Prognozy ekonomiczne są niezbędnym elementem każdego procesu decyzyjnego dotyczącego inwestycji lub innej alokacji zasobów przez firmy, instytucje publiczne i prywatne. Czasami prognozy mają charakter wyłącznie intuicyjny – na przykład, gdy firma decyduje się na zatrudnienie nowego dyrektora działu sprzedaży, jej zarząd przewiduje na podstawie różnych informacji jakościowych, że nowy dyrektor osiągnie określone wyniki. Często jednak prognozowanie musi mieć charakter bardziej rygorystyczny, oparty o własne modele lub analizy dostarczane przez specjalistów. Gdy firma decyduje się na dużą inwestycję, to zarówno jej właściciele, jak i instytucje finansowe, będą domagać się przedstawienia prognoz uzasadniających podjęcie ryzyka. Jakim celom służą prognozy? Jakie metody wykorzystuje się do prognozowania? Jaką rolę odgrywają rygorystyczne modele, a jakie znaczenie mają intuicyjne założenia? Jakie programy można wykorzystywać do prognozowania?