PRAWO NOWYCH TECHNOLOGII

Rozwój technologiczny i cyfryzacja są czynnikiem napędzającym wzrost wielu przedsiębiorstw, elementy te w szczególnym stopniu brane są pod uwagę w procesie tworzenia strategii rozwoju i działania każdej organizacji. W dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości, kluczowe są kompetencje związane z zastosowaniem odpowiednich regulacji prawnych. Podczas wykładów z przedmiotu Prawo Nowych Technologii, Student zapozna się z takimi zagadnieniami jak m.in. nowe modele zarządzania i ochrony technologii, ochrona własności intelektualnej, czy prawo konkurencji i konsumentów, a nowe technologie.