PRACA Z GŁOSEM

Praca z głosem – szerokie zagadnienie, które kryje w sobie szereg tematów. To wielopłaszczyznowa wiedza, do wykorzystania świadomie w życiu codziennym, ale też mało doceniane narzędzie pracy o wielkiej mocy. Często nie zdajemy sobie sprawy jak intonacja, barwa głosu, tempo mówienia, czy stosowanie pauz wpływa na odbiorców, jak  możemy stworzyć swój wizerunek tylko za pomocą głosu. Zwłaszcza w obecnych czasach, kiedy komunikujemy się drogą  elektroniczną. W tej sytuacji, głos i mimika twarzy stają się naszym głównym środkiem przekazu.