NEGOCJACJE

Negocjacje są sekwencją wzajemnych działań , poprzez które strony dążą do osiągnięcia możliwie korzystnego rozwiązania częściowego konfliktu interesów, przy czym muszą one posiadać świadomość częściowej wspólnoty interesów. Uczestnicy wykładów nabędą wiedzę na temat ludzkich motywacji i zachowań – bardzo potrzebną w projektowaniu materiałów towarzyszących kampaniom reklamowym. Znajomość procesu decyzyjnego u pojedynczego klienta oraz dynamiki relacji międzyludzkich w grupach, znajomość mechanizmów motywacyjnych – od psychologicznych podstaw do praktycznych zastosowań.