MICROECONOMIC ENVIRONMENT

We współczesnej gospodarce mają miejsce ogromne zmiany, wpływające bezpośrednio na sytuację poszczególnych krajów i na funkcjonowanie przedsiębiorstw.  Gwałtowne zmiany technologiczne tworzą ogromne pole do innowacji, stanowiących sens rozwoju gospodarczego, ale z drugiej strony stanowią też poważne wyzwanie dla firm. Celem zajęć jest to, by studenci zrozumieli trendy gospodarcze kształtujące współczesny świat, kierunki zachodzących zmian, zasady prowadzenia polityki gospodarczej i mechanizmy podejmowania decyzji w tym zakresie, a także szanse i zagrożenia związane z globalizacją oraz typowe mechanizmy towarzyszących rozwojowi kryzysów.