METODY I NARZĘDZIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI

Metody i narzędzia zarządzania projektami informatycznymi w obecnych czasach, gdzie liczy się krótki czas dostarczenia produktu o wysokiej jakości na rynek są absolutnie niezbędne. Dostępne metodyki zarządzania projektami pozwalają na ustrukturyzowane prowadzenie projektu, a narzędzia i techniki wspierają kierownika projektu w jego codziennych obowiązkach. Umiejętne wykorzystanie metodyk, narzędzi i technik prowadzenia projektów usprawnia efektywne dostarczenie produktów. Pozwalają one również w pełni kontrolować projekt, co pozwala na odpowiednio szybka korektę powstałych odchyleń od pierwotnych założeń. Dzięki nim kontrolujemy czas, budżet, jakość i zakres.