IT STRATEGIC MANAGEMENT

Efektywne zarządzanie obszarem IT jest najistotniejszym aspektem pracy managerów,  w szczególności obecnie w czasach transformacji cyfrowej. Umiejętne wykorzystanie technologii warunkuje możliwość uzyskiwania przewagi konkurencyjnej. Znajomość nowoczesnych zwinnych metod pracy, opartej o bliską relację i współpracę z obszarami biznesowymi, zarówno w obszarze tworzenia nowych rozwiązań jak i zapewnienie sprawnego działania posiadanych zasobów, jest niezbędna zarówno dla osób planujących rozwój swojej kariery w obszarze IT jak i poza nim.