DESIGN SPRINT

Design sprint to stosowana powszechnie na świecie i coraz częściej w Polsce metoda, służąca szybkiemu rozwiązywaniu problemów projektowych, której celem jest minimalizacja pracy oraz nakładów: czasowych i kosztowych. W ramach przedmiotu studenci poznają, czym jest proces Design Sprint i uczą się z niego korzystać. Ten ustrukturyzowany proces postępowania, który stosują najbardziej innowacyjne firmy na świecie,  pozwala błyskawicznie generować i testować rozwiązania trudnych problemów lub pomysły biznesowe oraz tworzyć lepsze produkty, usługi i strategie.