CYBERSECURITY

W dzisiejszych czasach zagadnienia związane z Cyberbezpieczeństwem dotyczą każdej organizacji i bezwzględnie każdej technologii związanej z przetwarzaniem danych, czy zarządzaniem systemami informacyjnymi. Wiedza z tego zakresu jest przydatna bez względu na wykonywane obowiązki oraz rolę w organizacji. Zajęcia mają na celu przybliżenie problematyki Cyberbezpieczeństwa osobom, które dotychczas nie zajmowały się zawodowo powiązanymi zagadnieniami.