BEZPIECZEŃSTWO FINANSOWE

Celem przedmiotu jest podkreślenie zmienności oraz istoty ryzyka i sposobów jego identyfikacji na rynkach finansowych. Na zajęciach omówione zostaną makroekonomiczne oraz instytucjonalne sposoby dążenia do zapewnienia stabilności finansowej, w tym m.in. działalność banków centralnych, nadzorów nad rynkiem finansowym oraz mechanizmy zarządzania kryzysowego na rynkach. Ważnym elementem będzie także poznanie możliwości oceny kondycji finansowej banków oraz oceny ryzyka ich upadłości. Przedstawiony zostanie autorski system wczesnego ostrzegania pozwalający na identyfikację „szans” upadłości banku. Zajęcia będą wzbogacone o zaprezentowanie kreatywności analizy finansowej, pozwalającej na różne przedstawienie sytuacji ekonomicznej danego podmiotu gospodarczego.