OPIS STUDIÓW

Studia MBA dla branży IT Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w pełni poszerzają, uzupełniają i systematyzują wiedzę na temat rynku IT w Polsce i na świecie.

Celem nadrzędnym studiów jest dostarczenie Słuchaczom nowoczesnej wiedzy z zakresu zarządzania, strategii rozwoju firmy, analizy i metodologii rozwiązywania problemów biznesowych w oparciu o specyfikę branży IT.

Program studiów umożliwia zapoznanie Słuchaczy z dostępnymi możliwościami technologicznymi – zwłaszcza w kontekście ich wykorzystania w rozwiązywaniu problemów biznesowych, a tym samym w usprawnieniu współpracy działu IT z innymi działami w firmach.

Studia uczą poszukiwania narzędzi informatycznych do rozwiązywania problemów biznesowych, dopasowania odpowiednich metod technologicznych do potrzeb biznesowych, a także pokazują potencjał innowacji technologicznych i jego obszary zastosowań. Stanowią doskonałą podstawę do dynamicznego rozwoju zawodowego i wzrostu efektów biznesowych.

 
ADRESACI STUDIÓW

Technologia zmienia dzisiejsze zawody i zmusza do patrzenia na zagadnienia z nowej perspektywy. Dlatego kandydat na studia MBA dla branży IT to osoba, której wyzwania zawodowe i dalszy zawodowy rozwój stanowić będą obszary szeroko pojętej branży IT, a także współpracę z działami technologicznymi.

Program studiów MBA dla branży IT adresowany jest do kadry zarządzającej średniego, wyższego i najwyższego szczebla. Warunkiem uczestnictwa są ukończone studia oraz kilkuletnie doświadczenie zawodowe.

Osoba kończąca studia powinna posiadać pełną wiedzę na temat możliwości i szerokich rozwiązań technologicznych w procesach biznesowych, powinna znać potencjał rynku IT i potrafić z tego potencjału we właściwy sposób korzystać.

Absolwenci studiów otrzymują prestiżowy dyplom Uczelni, która od wielu lat ceniona jest wśród kadry zarządzającej oraz przedsiębiorców, potwierdzający wysokie kwalifikacje menadżerskie w branży IT.

 
WYKŁADOWCY

Program studiów nastawiony jest przede wszystkim na przełożenie wiedzy teoretycznej w praktyczne umiejętności i kształtowanie kompetencji menedżerskich. Zapewniają to interaktywne formy prowadzenia zajęć: warsztaty, dyskusje, projekty grupowe, rozwiązywanie case study itp. Studenci biorą udział w wizytach studyjnych w przedsiębiorstwach i rozwiązują konkretne problemy zarządcze w firmach.

Kadra to wysokiej klasy specjaliści z doświadczeniem w polskich i międzynarodowych przedsiębiorstwach będący jednymi z najlepszych ekspertów w swoich dziedzinach. Należą do nich m.in.: Krzysztof Górlicki, TVN, Paweł Tkaczyk, Midea, Aleksandra Suchorzewska, KPMG, Kamil Wiśniewski, HP, Michał Jasieński, Harvard, Mateusz Tułecki, InternetBeta

 

PROGRAM NAUCZANIA

IT Strategic Management – Aleksandra Suchorzewska
CZYTAJ WIĘCEJ

Zarządzanie zmianą – Łukasz Kowalik
CZYTAJ WIĘCEJ

Zarządzanie zespołami rozporoszonymi – Łukasz Kowalik
CZYTAJ WIĘCEJ

Zarządzanie projektami informatycznymi – Piotr Pobikrowski 
CZYTAJ WIĘCEJ

Prawo nowych technologii – Paweł Podrecki
CZYTAJ WIĘCEJ

Cybersecurity – Kamil Wiśniewski
CZYTAJ WIĘCEJ

Design sprint – Krzysztof Górlicki
CZYTAJ WIĘCEJ

Grywalizacja – Paweł Tkaczyk
CZYTAJ WIĘCEJ

Macroeconomic environment – Witold Orłowski
CZYTAJ WIĘCEJ

Bezpieczeństwo finansowe – Małgorzata Zaleska
CZYTAJ WIĘCEJ

Prognozowanie ekonomiczne – Ignacy Morawski
CZYTAJ WIĘCEJ

Zarządzanie kryzysowe w przedsiębiorstwie – Jakub Bojanowski
CZYTAJ WIĘCEJ

Negocjacje – Paweł Tkaczyk
CZYTAJ WIĘCEJ

Design thinking – Anna Kornacka
CZYTAJ WIĘCEJ

Public relations – Paweł Tkaczyk
CZYTAJ WIĘCEJ

Zarządzanie własnym rozwojem i życiem zawodowym – Dariusz Duma

Psychologia przywództwa i decyzji menadżerskich 
CZYTAJ WIĘCEJ

Zarządzanie talentami
CZYTAJ WIĘCEJ

Neurozarządzanie – Anna Kornacka
CZYTAJ WIĘCEJ

Wystąpienia publiczne – Krzysztof Górlicki
CZYTAJ WIĘCEJ

Praca z głosem – Agnieszka Kowaluk
CZYTAJ WIĘCEJ

IT Governance – Jakub Bojanowski

Konflikt – skuteczne działania od prewencji do interwencji – Witold Rychłowski
 
Zarządzanie prawami własności intelektualnej – Tomasz Gadomski