Aktualności

Rekrutacja na semestr letni roku akademickiego 2019/2020 odbywa się w trybie ciągłym i trwa do 31 stycznia 2020 r.

Rekrutacja może zakończyć się przed podanym terminem, w przypadku braku wolnych miejsc.

Rozpoczęcie studiów nastąpi w dniu 28.03.2020 r.