Aktualności

Rekrutacja na semestr letni 2018/2019 odbywa się w trybie ciągłym i trwa do 01 marca 2019 r.
Rekrutacja może zakończyć się przed podanym terminem, w przypadku braku wolnych miejsc.
Uroczyste rozpoczęcie studiów nastąpi w dniu 30.03.2019 r.