Aktualności

Rekrutacja jesienna odbywa się w trybie ciągłym, rozpoczyna się 1 lipca 2017 r. i kończy się 10 października 2017 r.

Rekrutacja może zakończyć się przed podanym terminem, w przypadku braku wolnych miejsc.

Terminarz zajęć znajduje się: http://mba.pja.edu.pl/program/harmonogram/

Uroczyste rozpoczęcie studiów nastąpi w dniu 28.10.2017