Patryk Koprowski

1. Co wpłynęło na podjęcie przez Pana studiów MBA w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych?

Udało mi się zebrać informacje na temat studiów MBA i ustalić, że są to studia, które pozwalają osobom takim jak ja (czyli nastawionym na ścieżkę ekspercką) na sprawniejsze komunikowanie się i zrozumienie wymagań biznesowych, by moje działania znacząco przyczyniały się do globalnego sukcesu firmy. Takiej wiedzy na temat tego typu studiów zasięgnąłem nie tylko z Internetu, ale także od znajomych, którzy ukończyli podobny fakultet. To spowodowało, że podjąłem decyzję o zapisaniu się na studia MBA dla branży IT w PJATK, uważam, że ta Uczelnia posiada bardzo dobrą ofertę dla swoich potencjalnych kandydatów.  

2. Jak wspomina Pan czas spędzony na MBA 4 IT w PJATK? Co było dla Pana najistotniejsze podczas samych studiów?

Zdaję sobie z tego sprawę, iż jedną z wartości dodanych studiów MBA jest nawiązywanie nowych relacji zawodowych. Rzeczywiście to ważny element, doceniam to z iloma osobami odbyłem interesujące rozmowy, podczas których mogliśmy wymienić się naszymi różnorodnymi doświadczeniami.  Bardzo ważne pod względem technicznym było dla mnie podejście do samego definiowania określonych zagadnień. Mówiąc o sposobie, mam na myśli przedstawianie pewnych materiałów edukacyjnych w formie diagramu, czy opisu i to jest coś czego w świecie inżynierskim nie spotyka się za często i to spodobało mi się na tych studiów.  

3. Jakie obszary z programu kształcenia poruszane podczas studiów MBA były dla Pana najistotniejsze i najbardziej przydały się w Pana życiu zawodowym?

Niełatwo jest to zobrazować, ale na pewno umiejętność zrozumienia perspektywy drugiej strony, która odbiera moją pracę, więc właściwie kluczem sukcesu moich działań zawodowych, nie jest wykonywanie sztuki dla sztuki, a sztuki dla osoby, która jej potrzebuje. Na dodatek, potrafię zadać sobie pytanie, jak dane zagadnienie może zostać wykorzystane w biznesie w sposób konstruktywny, co mi się bardzo rzadko zdarzało przed studiami. Wartościowe były dla mnie zajęcia z wykładowcami, którzy przedstawiali swoje obszary wiedzy w niezwykle ciekawy sposób, takimi prowadzącymi są: Katarzyna Olszyńska, Paweł Tkaczyk, Krzysztof Górlicki czy Adam Bodnar. To nazwiska, po których zapoznaniu się ze sposobem wykładnia pewne ważne tematy poszerzyły moją perspektywę, stały się bardziej poukładane i podefiniowane, to spotkania, których się nie zapomina!

4. Jak ocenia Pan współpracę studentów MBA podczas trwania zajęć oraz kontakt pomiędzy studentem a wykładowcą. Czy relacje, które udało się stworzyć, są dla Pana ważne?

Na studiach MBA zawiązaliśmy bardzo dobre relacje w grupie! Poznałem bardzo ciekawych, miłych i charyzmatycznych ludzi, którzy bez problemu wchodzili w interakcje.  Nasze kontakty cechowały się dużą otwartością komunikacyjną. Nie zaobserwowałem, by ktoś z naszej grupy krępował się przed zaprezentowaniem swojego punktu widzenia – byliśmy bardzo bezpośredni w swoim przekazie.  Ja ze swojej strony nie czułem w czasie studiów żadnego skrępowania na temat wypowiadania swojego zdania, swojej opinii. Wiedziałem, że mogę ją przedstawić na forum i że koleżanki i koledzy spokojnie to przyjmą, więc to dawało ogromną swobodę i powodowało, że atmosfera podczas zajęć była naprawdę komfortowa. Kontakt z Wykładowcami był równie zadowalający.  Prowadzący w ciekawy sposób przekazywali swoją wiedzę, popartą doświadczeniem zawodowym, co było dla nas bardzo cenne i chętnie odpowiadali na pytania.

5. Jakie wartości, poza samym programem kształcenia, były dla Pana najistotniejsze podczas samych studiów MBA?

Nie dostrzegam wartości, które bezpośrednio wypływałyby ze studiów MBA. Wartości te wypływają później w różnych obszarach życia nie tylko zawodowego, ale prywatnego.  Dzięki studiom MBA zmieniłem podejście do wielu relacji z ludźmi będącymi dookoła mnie tj. z kolegami i koleżankami w pracy i relacjami w domu.  Kolejną wartością było zrozumienie tego, co się wokół mnie dzieje – zobaczenie danego zagadnienia z kilku perspektyw. 

6. Jakich wskazówek mógłby Pan udzielić potencjalnym kandydatom na studia MBA?

Warto podjąć próbę! Kandydaci na studia MBA dla branży IT w PJATK powinni być otwarci na pochłanianie dobrej dawki wiedzy teoretycznej i praktycznej. To nie są typowe studia, to coś więcej, naprawdę szukałbym tutaj innej nazwy niż określenie „studia.” Nigdy nie byłem menedżerem, kierownikiem ani dyrektorem, a poszedłem na studia MBA i czułem się tam bardzo komfortowo. Ciekawym doświadczeniem były dla mnie obserwacje dyrektorów, prezesów i wiceprezesów, którzy studiując ze mną, często podkreślali, że w ich działaniach zawodowych blokadami nie są procesy tylko ludzie – czyli kwestie komunikacyjne, zrozumienie to oczekiwania od różnych ludzi, żeby zrozumieć ich będąc dobrym managerem.