Michał Amanowicz

1. Co wpłynęło na podjęcie przez Pana studiów MBA w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych?

Chęć rozwoju, poznania nowych rozwiązań i szerszego spojrzenia na zarządzanie w branży IT. I oczywiście networking, bo jest to ważne, by poznać osoby na podobnych stanowiskach i móc wymienić się wartościowym doświadczeniem. Istotne było dla mnie także podtrzymywanie takich znajomości po studiach, gdzie istnieje duże prawdopodobieństwo, że mogą one zaprocentować w przyszłości. Uważam, że Polsko–Japońska Akademia Technik Komputerowych ma naprawdę dobrą renomę, jest szkołą rozpoznawalną. Na dodatek studia MBA dla branży IT są studiami z jasno określonym profilem dla managerów branży IT. Zadecydował więc zakres studiów oraz renoma szkoły.

2. Jak wspomina Pan czas spędzony na MBA 4 IT w PJATK? Co było dla Pana najistotniejsze podczas samych studiów?

Najbardziej istotne było dla mnie zgłębienie nowych obszarów takich jak np. Design Thinking. Poznanie bardzo interesujących ludzi – Studentów oraz Wykładowców. Proces edukacji na studiach MBA dla branży IT wspominam bardzo dobrze. Do zjazdów podchodziłem z ogromnym entuzjazmem – taka pozytywna energia, wymiana doświadczeń – każde z zajęć, w których uczestniczyłem, dały mi dodatkową wartość i nowe spojrzenie na aspekty związane z  zarządzaniem strategicznym.

3. Jakie obszary z programu kształcenia poruszane podczas studiów MBA były dla Pana najistotniejsze i najbardziej przydały się w Pana życiu zawodowym?

Wymieniłbym trzy przedmioty: Zarządzanie strategiczne IT – bardzo merytoryczne zajęcia, pokazujące nie tylko teorię, ale także praktyczne podejście do wielu zagadnień, co dla managerów jest istotnym aspektem. Następnie Public Speaking – bardzo wartościowe zajęcia, które otworzyły mi oczy na wiele tematów związanych z odpowiednim przygotowaniem do przemówień – poznane obszary procentują w usprawnianiu moich działań zawodowych, gdzie prowadzę duże spotkania zespołowe. Cenne wskazówki pozwoliły wprowadzić mi pewne modyfikacje do tego jak przygotowywać się do dużych prezentacji, jak moderować dyskusję, ale także, jak radzić sobie ze stresem. Trzecim przedmiotem jest Design Thinking, to zajęcia, które uzupełniają się z Design Sprint – ciekawe podejście do procesu naprawy problemów. To są przedmioty, które najwięcej wniosły do mojego rozwoju.

4. Jak ocenia Pan współpracę studentów MBA podczas trwania zajęć oraz kontakt pomiędzy studentem a wykładowcą. Czy relacje, które udało się stworzyć, są dla Pana ważne?

Uważam, że na studiach zawiązaliśmy relacje partnerskie ze Studentami, jak i z Wykładowcami. Wymienialiśmy się doświadczeniami, pracowaliśmy w grupach, prowadziliśmy bardzo ciekawe dyskusje. Wielu z nas pracuje w rożnych dziedzinach IT, a niektórzy poza tą branżą, więc na zajęciach choćby np. z Zarządzania strategicznego mogliśmy wymienić się własnymi spostrzeżeniami, omówić różne podejścia i wprowadzić do naszych obszarów zawodowych różne usprawnienia. Nasza relacja z Wykładowcami dawała dużo przestrzeni do swobodnych wypowiedzi i pytań o szczegóły. Po ukończonych zajęciach kontynuujemy naszą znajomość, mamy różne grupy wirtualne, gdzie publikujemy tematy i nadal dyskutujemy. Na studiach MBA jedną z najistotniejszych rzeczy jest networking, celem samym w sobie nie jest zdobycie zaliczenia, a bardziej poszerzenie swojej wiedzy, zdobycie kontaktów oraz wymiana informacji.

5. W jaki sposób studia MBA przyczyniły się do rozwoju Pana kariery zawodowej?

Stale zwiększa się moja rola odpowiedzialności w firmie. Będąc już po pierwszym semestrze na studiach MBA, przełożony, oceniając moją postawę w pracy, zauważył duży postęp, co wiązało się z przejęciem większej odpowiedzialności nad różnymi obszarami. Jestem także po otrzymaniu promocji wewnętrznej, można śmiało stwierdzić, że studia przyczyniają się do rozwoju kariery zawodowej.

6. Jakie wartości, poza samym programem kształcenia, były dla Pana najistotniejsze podczas samych studiów MBA?

Myślę, że taki wzajemny szacunek i zrozumienie, gdzie nasze zajęcia toczyły się w atmosferze dyskusji i swobodnej wymiany doświadczeń, a nie oponowania czyjegoś zdania. Tutaj każdy czuł przestrzeń dla siebie.

7. Jakich wskazówek mógłby Pan udzielić potencjalnym kandydatom na studia MBA?  

Uważam, że warto zdecydować się na edukację MBA, posiadając pewne doświadczenie, ponieważ studia mają nam dostarczyć dodatkową wartość. Żeby móc ocenić, czy ta wartość faktycznie wniosła coś do obszaru naszej pracy, powinniśmy mieć już wstępne przygotowanie. Polecam odpowiedzieć sobie na następujące pytania: Czy tak naprawdę potrzebuję tych studiów? Czy jestem w takim momencie rozwoju zawodowego, że zarządzam już zespołami, bądź procesami, systemami na takim poziomie, gdzie faktycznie dodatkowe informacje i wiedza jest mi niezbędna?  Studia MBA opierają się na wzajemnej wymianie doświadczeń i warto podjąć próbę przekazania, czegoś od siebie, by przyswajanie wiedzy nie było jednostronne.