Marcin Skibiński

1. Co wpłynęło na podjęcie przez Pana studiów MBA w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych?

Studia rozpocząłem z myślą o uzyskaniu nowych narzędzi w obszarze zarządzania i monitorowania wprowadzanych zmian organizacyjnych w przedsiębiorstwie informatycznym, w którym w tym czasie pracowałem. Organizacja potrzebowała pilnie działań zmierzających do ustabilizowania struktur i procesów, określenia własnego DNA i długofalowej strategii pozwalającej na kontrolowany wzrost. W dalszej perspektywie widziałem korzyść związaną z własnym rozwojem, pogłębianiem wiedzy dotyczącej zarządzania w organizacjach skupionych na IT i możliwości związanymi z szerokim spojrzeniem na te zagadnienia.

2. Jak wspomina Pan czas spędzony na MBA dla branży IT w PJATK? Co było dla Pana najistotniejsze podczas samych studiów?

Wymieniłbym dwie istotne kwestie:

  • Wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami studiów – co w znakomity sposób wpływało na podejmowane później decyzje i wiedzę.
  • Wykłady, wspólne ćwiczenia i wymiana doświadczeń w zakresie interesujących mnie obszarów oceny ryzyka, finansów oraz budowania strategii organizacji.

3. Jakie obszary z programu kształcenia poruszane podczas studiów MBA były dla Pana najistotniejsze i najbardziej przydały się w Pana życiu zawodowym?

Szukałem odpowiedzi na pytania dotyczące odpowiedzialnego zarządzania w firmie informatycznej, stąd najistotniejsze wydawały mi się obszary związane z kontrolowaniem rozwoju organizacji na bazie twardych danych i uzyskanych do tego narzędzi. W drugiej kolejności – budowanie kompetencji miękkich pozwalających na sprawną pracę i przede wszystkim współpracę z ludźmi.

4. Jak ocenia Pan współpracę studentów MBA podczas trwania zajęć oraz kontakt pomiędzy studentem a wykładowcą. Czy relacje, które udało się stworzyć, są dla Pana ważne?

Część relacji udało się przenieść poza studia, niektóre funkcjonują również na poziomie zawodowym, więc z perspektywy czasu ocena jest wysoka. Podczas zajęć wykładowcy często kierowali się w stronę potrzeb werbalizowanych przez grupę, co pozwoliło mierzyć się z realnymi problemami i przykładami, uzyskiwać nowe spojrzenia i zyskiwać wiedzę z doświadczeń innych studentów

5.W jaki sposób studia MBA przyczyniły się do rozwoju Pana kariery zawodowej?

Obecnie prowadzę własną firmę, co w znaczący sposób zmieniło moje myślenie o karierze jako takiej. Studia MBA utwierdziły mnie w przekonaniu, że wiedzę warto zdobywać i potwierdzać ją własną intuicję, by zyskiwać pewność w podejmowanych działaniach.

6. Jakie wartości, poza samym programem kształcenia, były dla Pana najistotniejsze podczas samych studiów MBA?

Założyłem, i słusznie, że poznam nowych ludzi i ich doświadczenia. Poznam ich spojrzenia, wynikające z różnych historii w organizacjach, na procesy zarządzania, realne problemy i sposoby radzenia sobie z nimi. Ta wymiana doświadczeń miała miejsce zarówno w czasie zajęć jak i poza nimi i to stanowi wielką wartość studiów MBA

7. Jakich wskazówek mógłby Pan udzielić potencjalnym kandydatom na studia?

Najpierw doświadczenie. To podstawowa wskazówka. Nie ma sensu rozpoczynać MBA bez doświadczeń z ludźmi, z pracą z zespołem. Im większym – tym lepiej. Co oznacza, że warto poczekać, aż do MBA się „dorośnie”. W tym tkwi siła tego typu studiów – czerpaniu z historii napisanych przez innych ludzi i twórcze przetwarzanie ich we własne sposoby na zarządzanie.